Sprostredkovanie predaja

 • dôkladne preveríme náležitosti týkajúce sa predávanej nehnuteľnosti
 • odporučíme správne stanovenie ceny predávanej nehnuteľnosti
 • prostredníctvom našich partnerov zabezpečíme všetky služby súvisiace s predajom nehnuteľnosti
  • vypracovanie znaleckého posudku,
  • energetické certifikáty,
  • geometrické plány,
  • náležitosti súvisiace so správou nehnuteľnosti,
  • kompletný hypotekárny servis,
  • poistenie nehnuteľnosti a iné.
 • zabezpečujeme kompletný právny servis