Sprostredkovanie predaja

  • dôkladne preveríme náležitosti týkajúce sa predávanej nehnuteľnosti
  • odporučíme správne stanovenie ceny predávanej nehnuteľnosti
  • prostredníctvom našich partnerov zabezpečíme všetky služby súvisiace s predajom nehnuteľnosti
    • vypracovanie znaleckého posudku,
    • energetické certifikáty,
    • geometrické plány,
    • náležitosti súvisiace so správou nehnuteľnosti,
    • kompletný hypotekárny servis,
    • poistenie nehnuteľnosti a iné.
  • zabezpečujeme kompletný právny servis